Access Keys:

 
 
Gaelscoil na Speiríní , An tSrath / Gaelscoil na Speiríní, Draperstown

Seachtain na Meabhairshláinte 😃

10th Feb 2023

Tá Rang 6&7 ag foghlaim faoi Mheabhairshláinte an tseachtain seo.
Tá muid ag plé rudaí a chuireann strus orainn, rudaí a chuireann suaimhneas orainn, an tábhacht le bheith ag caint i ndóigh dearfach leat féin gach lá, an damáiste atá ann nuair nach bhfuil tú ag caint i ndóigh dearfach leat féin agus na rudaí speisialta fúinn féin!

Sa ghníomhaíocht seo, bhí na páistí ag scríobh rudaí deasa faoi gach dalta sa rang. Ag deireadh an ranga, bhí sceitimíní ar gach dalta agus iad ag léamh na rudaí deasa fúthu féin. 💛

Rang 6&7 are learning lots during Mental Health Week.
We are discussing the things that cause us stress and we are sharing ideas of what we can do when we feel sad or stressed.
We are also looking at the importance of talking to YOURSELF in a positive way each day!

In this activity, the pupils wrote down special things about each pupil in the class. At the end of the lesson, the children were so happy when reading the lovely things their classmates had written about them!

We are very proud! 💛