Access Keys:

 
 
Gaelscoil na Speiríní , An tSrath / Gaelscoil na Speiríní, Draperstown

School Vision / Fís na scoile

Tá sé d’aidhm ag Gaelscoil na Speiríní torthaí oideachais den chéad scóth a sholáthar trí mheán na Gaeilge do gach dalta, trí eispéaras saibhraithe an tumoideachais.  Trí cultúir agus meoin atá dúshlanach agus tacúil, beidh ár ndaltaí; féinhuiníneach, cruthaitheach, liofa, dea-labhartha, dátheangach agus liteartha sa dá theanga.

Gaelscoil na Speiríní aims to provide the highest quality educational outcomes for its pupils through the enriching experience of immersion in the Irish Language. Through a culture and ethos of challenge and support, our pupils will leave school as confident, creative, articulate bilingual children.